Kazı Alanları

  • Ainos kazılarının önemli bir bölümünü oluşturan Roma Dönemi Villası, Gazi Ömer Bey Mahallesi’nde bugünkü kaymakamlık lojmanının karşısındaki bahçede yer almaktadır. Evler arasında özel mülkiyetli beş ayrı parsele yayılmış durumda bulunan villanın yalnızca kamulaştırılan parsellerdeki bölümü çalışılarak orta avlunun bir bölümü, …
  • Enez kenti girişinin solunda, Taşaltı adıyla bilinen yükseltinin yamacında yer almaktadır. Nekropolisin ön safında anıtsal mezarlar, kaideli lahitler ve bir kahraman anıtı yer almaktadır. Anıtlar M.Ö.5 ve 4. yüzyıllara ait olmalarına rağmen aralarında yer alan lahitler Geç Helenistik ve Erken …
  • Enez’in girişinde yer alan köprünün duğusundaki tarlada Ainos’un en eski nekropolisi ortaya çıktı. Bu alandaki mezarlar üst üste gelen çoğunlukla üç, seyrek olarak dört tabakadan oluşuyor. Toprak yüzeyine yakın tabakada çok az sayıda Geç Roma Dönemine ait mezarlar tespit edilmiştir. …
  •   Ainos kentinin merkezinde bugünkü Bekir Kara Caddesine paralel olarak uzanıyor. Roma Çağına tarihlenen cadde balık sırtı biçiminde tonozlu yapılmış, üst tarafı iri taş bloklarıyla kaplanmıştır. Yağmur suyunu kanalize etmek için iki yanına caddeye paralel uzanan arklar açılmıştır. İçinden 0.60 …
Tüm Kazı Alanlarını Göster