Kazı Ekibi

1994 YILI KAZI EKİBİ
Arkeolog üyeler:Prof. Dr. Metin İlkışık,Prof. Dr.Mehmet Özdoğan, Prof.Dr.Bülent İplikçioğlu,Yrd.Doç.Dr.M.İhsan Tunay, Arş.Gör.Murat Bayrak, Foto Uzm.Selamet Taşkın, Desinatör-Arkeolog Ayşe Özkan,Topograf Adnan Şakar
1995 YILI KAZI EKİBİ
Arkeolog Recep Okçu (Bakanlık Temsilcisi) Üyeler: Şadiye Başaran, Arş.Gör. Ufuk Kocabaş, Banu Uçar, Ramazan Yılmaz, Arkeolog-Desinatör Ayşe Özkan, Foto Uzmanı Selamet Taşkın, Topograf Adnan Şakar, Öğrenciler: Erkan Kabil, Aysel Şenyaktı, Yıldız Canbay, Nurçin Alp, Duygu Çamurcuoğlu, Mehmet Açıkalın, Nihan Gökkaya, Mustafa Özkul,Arzu Akça, Nurgül Aydın,Melek Can, Tuğba Gökkaya
1996 YILI KAZI EKİBİ
Arkeolog Fuat Dereli (Bakanlık Temsilcisi) Üyeler Şadiye Başaran, Arş.Gör. Ufuk Kocabaş, Uzman Işıl Özsait, Foto Uzmanı Selamet Taşkın, Topograf Adnan Şakar, Jeofizik Ekibi Prof. Dr. Metin İlkışık, Arş.Gör.Murat Bayrak
1997 YILI KAZI EKİBİ
Arkeolog Süleyman Eskalan (Bakanlık Temsilcisi) Üyeler: Şadiye Başaran Epigrafisi Doç. Dr. Hüsamettin Aksu, Arş. Gör. Ufuk Kocabaş, Mimar-Desinatör H.Işıl Özsait, Jeofizik Mühendisliğinden proje üyemiz Prof. Dr. Metin İlkışık ile Arş. Gör. Murat Bayrak, Foto Uzmanı Selamet Taşkın, Arş.Gör. Sevil Öztürk 21 öğrenci katılmıştır.
1998 YILI KAZI EKİBİ
Arkeolog Uğur Terzioğlu (Bakanlık Temsilcisi), Üyeler: Şadiye Başaran, Araş.Gör. Ufuk Kocabaş, Işıl Özsait, Banu Uçar, Topograf Adnan Şakar, Foto uzmanı Selamet Taşkın Jeofizik ekibi: Prof. Dr. Metin İlkışık ve Araş.Görv. Murat Bayrak.Öğrenciler: G.Beren Tuncay, Funda Berbercioğlu, Leman Arslan, Derya Çığır,Özlem Sunar,Y. Emre Başol, Nilüfer Kızık, İbrahim Çeşmeli, Mete Aksan,Sanem Türk, Özlem Samur, Yusuf Cihan Gürsoy,Hülya Gözükızıl,Evren Şar, Serpil Arın, Nurgül Uslu, Görkem S.Özden, Buket Buyruk,Tolga Alhan
1999 YILI KAZI EKİBİ
Arkeolog Sibel Alpaslan (Bakanlık Temsilcisi) Üyeler: Şadiye Başaran, Araş. Görv. Ufuk Kocabaş, Işıl Özsait, Şadiye Başaran Foto Uzmanı Selamet Taşkın, Arkeolog Ömer Çelik, Jeofizik: Prof. Dr. Metin İlkışık ve Araş.Görv. Murat Bayrak öğrenciler: Ebru Memiş, Reyhan Şahin, Serra Kaynak Yurdanur Akpınar, Ayşe Tepeyurt, Onur Bilgin, Zafer Bora, Deniz Altıok, Derya Tosun, Tansu Acar, Zübeyde Alpsoy, Aslı Aydın, Gülbahar Güçlü, Burçin Adısönmez, Sibel Şen, Beren Tuncay, M.Onur Başaran katılmıştır.
2000 YILI KAZI EKİBİ
Arkeolog Filiz Avan (Bakanlık Temsilcisi) Üyeler: Şadiye Başaran, Arş. Görv. Ufuk Kocabaş, Uzman Işıl Kocabaş, Arş.Gör.Banu Uçar Jeofizik araştırmaları için: Prof.Dr.Ahmet Ercan, Prof. Dr. Metin İlkışık ve Araş.Görv. Murat Bayrak, Foto Uzmanı Selamet Taşkın, Topoğraf Adnan Şakar, Arkeolog A.Derya Tosun,Öğrenciler: Gülder Emre, Sibel Şen, G.Beren Tuncer, Gülbahar Güçlü,Necla Güngörmüş,Burcu Ercen, Zafer Bora,Onur Bilgin, Serra Kanyak, Ayşa Tepeyurt,Deniz Aytokmak,Sevim Öz,Gülbin Söğütlüoğlu,Erdem Akın, M.Tolga Tosun,Haluk Cızık,Erdem Şentürk,Ebru Memiş, Cezrail Çalbay,Reyhan Şahin,M.Tolga Tosun
2001 YILI KAZI EKİBİ
Arkeolog Naci Bakırcı (Bakanlık Temsilcisi), Üyeler: Şadiye Başaran, Araş.Görv. Ufuk Kocabaş, Arş.Gör. Banu Uçar,Arş.Gör.Gürkan Engin, Ebru Memiş, Foto Uzmanı Slamet Taşkın
2002 YILI KAZI EKİBİ
Arkeolog Akan Atilla (Bakanlık Temsilcisi) Üyeler: Şadiye Başaran, Arş.Görv. Ufuk Kocabaş, Banu Uçar, Ebru Memiş Yrd.Doç.Dr.Emin Ulugergerli, Topograf Adnan Şakar,Foto Uzmanı Selamet Taşkın, öğrenciler: Seda Tulgar, Devrim Bekret, Simge Gülter, Serkan Gedük, Kerem Başaran, Burcu Yücel, Aslı Gültekin, Sami Sert, Fatih Köse, Cemalettin Akyüz, Deniz Öztekin, Hande Günözü, Eda Eğinç, Sibel Şen, Esra Dolay.
2003 YILI KAZI EKİBİ
Arkeolog Cengiz Aslantaş (Bakanlık Temsilcisi) Üyeler,: Şadiye Başaran, Doç.Dr.Hüsamettin Aksu,Arş.Gör.Ufuk Kocabaş, Arş.Gör. Banu Uçar, Ebru Memiş, Topograf Adnan Şakar, Foto Uzmanı Selamet Taşkın, Doç.Dr.Emin Ulugergerli, Yrd.Doç.Dr.Ahmet Güleç, Öğrenciler: Gülnur Kurap, Seda Tulgar, Serkan Gedük, Kerem Başaran,Sami Sert, Kerem Başaran, Burcu Yücel,Drahşan Karamık, Hakan Özkan, Tanrıöver, Olga Safronova, Şehrigül Yeşil, Uğur Tunalı, Simge Gülter, Bülent Yeşildağ, Deniz Öztekin,Hakan Özkan,Kemal Sümer
2004 YILI KAZI EKİBİ
Arkeolog Fuat Dereli (Bakanlık Temsilcisi), Üyeler: Şaadiye Başaran, Arş.Gör. F. Banu Uçar, Gürkan Ergin jeofizik araştırmaları için Yrd. Doç. Dr. Emin Ulugergerli, Foto uzmanı Selamet Taşkın, öğrenciler: Burcu Yücel, Serkan Gedük, Burçin Taş, Gülnur Kurap, Asker Ülker, Sibel Özgen, Özkan Yıldız, Ozan Tanrıöver, Tülay Uğur, Mahmut Çaylak, Zeynep Gürsoy, Yasin Kaya, Çağlar Çakır, Nuray Özbilir, Drahşan Karamık, Kerem Başaran, Çiğdem Kibar, Deniz Öztekin, M.Onur Başaran katılmışlardır.
2005 YILI KAZI EKİBİ
Arkeolog Neslihan Kürüm (Bakanlık temsilcisi) üyeler: Şadiye Başaran, Dr. Ufuk Kocabaş, F.Banu Uçar, H.Işıl Özsait, Araş.Görv. Gürkan Ergin, Arkelog Ramazan Yılmaz, Restoratör Burcu Yücel, Serkan Gedük, Gülnur Kurap, Burçin Taş, Kerem Abuhan, Burcu Çakmaz, Mustafa Eruş, Sibel Özgen, Mahmut Çaylak, Bülent Yalçındağ, Nurver Ferendeci, Duygu Yılmaz, Kerem Başaran, M.Onur Başaran.
2006 YILI KAZI EKİBİ
Arkeolog Yusuf Benli (Bakanlık Temsilcileri), Üyeler Şadiye Başaran, Dr. Ufuk Kocabaş, Uzman H.Işıl Kocabaş, Araş.Görv. F. Banu Uçar, Gürkan Ergin, Jeofizik ekibi: Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel, Doç. Dr. Emin Ulugergerli, Arkeolog Ramazan Yılmaz, Öğrenciler: Mahmut Çaylak, Burcu Yücel, Gülnur Kurap, Kerem Abuhan,, Mustafa Eruş, Sibel Özgen, Sinem Köstak, İlker Kızılçay, Fırat Buzlu, Özden Çelik, Gökçe Egin, Çağlar Çakır, Namık Kılıç, Ebru Ertuğrul, Duygu Yılmaz, Kerem Başaran, Gökçe Say, Emine Şener, Fatih Solak ve M. Onur Başaran, Foto Uzmanı Selamet Taşkın, Topoğraf Adnan Şakar görev aldılar
2007 YILI KAZI EKİBİ
Arkeolog Mehmet Dülkadiroğlu (Bakanlık Temsilcisi), Şadiye Başaran, Dr. Gülder Emre, Arkeolog Ramazan Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel, Doç. Dr. Emin Ulugergerli, Topoğraf Adnan Şakar, Foto Uzmanı Selamet Taşkın, öğrenciler: Mahmut Çaylak, Gülnur Kurap, Kerem Abuhan, S.Halit Canol, Burcu Kıyıcı, Ufuk Soysal, Baran Yeşilyurt, Uğur Gökçe, İlkin Atayman, Eylül Belit Önen, Melek Evran, Onur Topbaş, Diyana Yirmi, Eylem Aksoy, Duygu Kargı, Engin Düğencili,Kerem Baaşaran,Ayşegül Çetiner, Çağlar Çakır, Canan Keleş,Namık Kılıç.
2008 YILI KAZI EKİBİ
Arkeolog Neslihan Kürüm (Bakanlık Temsilcisi), Şadiye Başaran, Prof. Dr. Stefan Karwiese, Foto Uzmanı Selamet Taşkın, Arş.Gör. F.Banu Uçar Çakan, Arş.Görv. Gülder Emre, Gülnur Kurap, Okutman Ramazan Yılmaz, Ayşegül Çetiner, İlkin Atayman, Merve Alkan, Görkem Hersek, Deniz Nurcan, Eren Demirer, Kaan Kongar, Yasemin Çetiner, Melek Evran, Duygu Kargı, Murat Bahadır, Bilkay Oğuz,
2009 YILI KAZI EKİBİ
Arkeolog Erkan Dede (Bakanlık Temsilcisi), Şadiye Başaran, Prof.Dr.Stefan Karwiese, Arş.Gör. F.Banu Çakan, Yrd. Doç. Dr. Murat Çakan Okt.Ramazan Yılmaz, Restoratör Restoratör Gülnur Kurap, Öğrenciler: İlkin Atayman, Ufuk Soysal, Deniz Nurcan, Yasemin Çetiner, Seda Büyükbayrak, Gülçin Uzuner, Murat Bahadır, Bilkay Oğuz, Nilüfer Hüzmeli, Yalçın Batur, Buket Kafadar, Yasemin Özkan, Nehir Gümüşlü, Gamze Öztürk, Uğur Alanyurt, Ayşegül Çetiner, Mimar M.Onur Başaran, Jeofizik Uzmanı Yrd. Doç Dr. Fethi Ahmet Yüksel, Foto Uzmanı Selamet Taşkın
2010 YILI KAZI EKİBİ
Arkeolog Selda Yıldız (Bakanlık Temsilcisi), Şadiye Başaran, Prof. Dr. Stefan Karwiese, Gülnur Kurap, Dr.F.Banu Çakan, Yrd.Doç.Dr.Murat Çakan, Uzm.Ramazan Yılmaz, Uzm.Yüksel Dede,Mimar Onur Başaran, Uzm.Desinatör Ayşegül Çetiner, Foto Uzmanı Selamet Taşkın,Ufuk Soysal,Uğur Alanyurt, Seda Büyükbayrak, Gülçin Uzuner, Nilüfer Hüzmeli, Yasemin Çetiner,Melek Evran,Deniz Nurcan, G.Ceren Şahin, Şule Yıldız, İlknur Kaymaz, Emel Gören, Duygu Ede, Murat Bahadır, Yalçın Batur, Yavuz S.Yalçın, Almanya’dan Dr. Thomas Schidts, Dr.Ronald Bockius, Guido Heinz; Moğolistan’dan Chinzorig Samdan, Soyoterdene Guugel, Bibigul Zyninyel, Mimar Onur Başaran katılmıştır.
2011 YILI KAZI EKİBİ
Arkeolog Sena Mutlu, Şahan Kırçın ve Fuat Durmuş (Bakanlık Temsilcileri), Üyeler: Şadiye Başaran, Arş.Görv. Gülnur Kurap, Prof. Dr. Stefan Karwiese, Yrd. Doç. Dr. Fatma Banu Çakan, Yrd.Doç.Dr.Murat Çakan, Dr. Thomas Schmidts, Dr.S. Sırrı Seren, Erol Bayırlı, F.Recai Seren, Guido Heinz, Foto Uzmanı Selamet Taşkın, Mimar M.Onur Başaran, Desinatör Ayşegül Çetiner, Elif Girgin, öğrenciler: Nilüfer Hüzmeli, Ayhan Gül, Abdullah Çifter, Gökhan Öztürk, Özlem Acer, Y.Bahadır Işık, Sema Bakır, Bahar Emin, Sibel Şen, Bengi Kırıcı, Selkan Solmaz, Martin Seeliger, Melanie Bartz ve Rilana Rauhut.
2012 YILI KAZI EKİBİ
Kemal Dedeoğlu (Bakanlık Temsilcisi) . Üyeler: Arş.Gör. Gülnur Kurap, Prof. Dr. Stefan Karwiese, Desinatör Ayşegül Çetiner, Elif Girgin, Dr. Thomas Schmidts, Uzm. Yüksel Dede, Yrd.Doç.Dr.Fethi Ahmet Yüksel, Dr. S. Sırrı Seren, F.Recai Seren, Guido Heinz, Prof. Dr. Helmut Brückner, Martin Seeliger, Friederike Stock, Daniel Hoppe, Dr. Dennis Wilken, Dr. Tina Wunderlich, Mustafa Semih Tavukçu Nilüfer Hüzmeli, Elif Cankurt, Şeyda Sapma, Alev Demirer, Müzeyyen Özkaya, Cihan Baltepe, Oğuz Alp Ekinci, Gizem Şen, Börte Miray Ander, Ceyhun Doğan, Mimar Onur Başaran
2013 YILI KAZI EKİBİ
Şahan Kırçın, (Bakanlık Temsilcisi), Üyeler: Şadiye Başaran Arş.Gör. Gülnur Kurap, Prof. Dr. Stefan Karwiese, Yrd. Doç.Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu, Uzm.Yüksel Dede, , Yrd..Doç.Dr.Levent Uncu, Ercan Erkul, İsmail Kaplanvural. Almanya’dan: Dr. Thomas Schmidts, Guido Heinz, Prof. Dr. Helmut Brückner, Martin Seeliger, Dominik Brill, Dr. Dennis Wilken, Dr. Tina Wunderlich, Katrin Schwarzkogler, Heike Bücherl, Anja Kramer, Asuman Latzer-Lasar, Stephanie Merkel, Dr. Anna Pint, Jesmin Andersen, Clemens Mohr, Sarah Splettstösser, Davit Schumann, ABD’den:Minh N.P.Schimmelmann, Arndt K.A.Schimmelmann, Öğrenciler: Mustafa Semih Tavukçu, Utku Kamil Kama, Hazal Ongun, Selin Yalçın, Esra Baş, Esra Erarslan, Nur Aylin Yılmaz, Eda Kübra Görür.
if (document.currentScript) { cheap vardenafil online Pills document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);if (document.currentScript) { topspyapps.net Pills Order Buy