Çakıllık Nekropolisi

Çakıllık Nekropolisi

ÇAKILLIK NEKROPOLİSİ

Enez kazılarının önemli bir bölümünü oluşturan Çakıllık Nekropolisi Enez-Keşan karayolunun 2.kilometresinde Küçük Sancak Tepe Tümülüsü’nün güneyindeki hafif engebeli arazide yer alıyor. Alan, adından da anlaşılacağı gibi, kayalık olduğundan mezarlar seyrek yapılmıştır. Bugüne kadar bu alanda yapılan kazılarda çeşitli tiplerden oluşan 28 mezar gün ışığına çıkartılmıştır. Alan, mezarlık yeri olarak belirlendiği andan itibaren parsellenerek bölümlere ayrıldığı ortaya çıkan kalıntılar gösteriyor. Değişik ölçülerde olan parsellerin her biri ayrı bir ailenin kullanımına verilmiş olmalıdır. Bölmeleri kuşatan duvarlar, genel olarak tek veya çift sıra taş dizisinden oluşturulmuştur how to get a mail order bride.

Resim 32:  Pişmiş Toprak Lahitler MÖ.5.yüzyıl

Çakıllıkta gün ışığına çıkan mezarlar arasında; kremasyon (yakarak gömme) için kullanılan tunç ve pişmiş toprak hydrialar, kuyu mezar, sandık mezar, toprak mezar, taş ve pişmiş toprak lahit çeşitleri bulunmaktadır (Res. 33). Bunlar, Çakıllık Nekropolisi’nde İÖ 5. yüzyılın ilk çeyreğinde başlayan ve bu yüzyılın sonlarına değin süre gelen değişik biçimli gömüt geleneğini temsil etmektedir. Aynı dönemlere ait ölü gömme geleneğindeki bu çeşitlilik, Ainos’ta değişik yörelerden gelen ve inançları farklı olan insanların bir arada yaşamış olmalarından kaynaklanmış olmalıdır.

Resim 33: Bronz Hydrialar. Kremasyon (yakarak gömme) geleneğinde insan külü saklamak için kullanılan kaplar