Kale

Kale

KALE İÇİNDE YAPILAN KAZILAR

Kale içinde bugüne kadar yapılan açmalarda, 7.50 m kalınlığındaki kültür toprağının altında yer alan yerli kaya üzerinden M.Ö. 4. ve 3. bin yıllara ait pişmiş toprak kalıntıların ortaya çıkmış olması, buradaki iskanın Kalkolitik Çağ’a değin geri gittiğini gösteriyor. Enez Kalesinde eski yerleşmeyi temsil eden bu tabakanın üzerinde, Grek iskanını gösteren kalıntılar tespit edilmiştir. Söz konusu kültür katları ile aşağıda değineceğimiz nekropollerden ele geçen siyah ve kırmızı boyalı çömlekler, Enez’in Kıta Yunanistan, Ege Adaları ve Batı Anadolu’daki şehirlerle yaptığı ticarete ve kültür ilişkilerine tanıklık etmektedir. Bu dönemde anakaya işlenerek dikdörtgen planlı çeşitli mekanlar ile bu günün soğuk hava depolarının benzeri olan mahzenler yapılmıştır (Res. 19). Mahzenler bugünkü toprak yüzeyinin 12 m altında ana kayaya oyulmuş geniş mekanlar biçiminde yapılmıştır. Bütün mahzenlerin tavanlarında çok güzel işçilik gösteren havalandırma bacalarına yer verilmiştir.Gerek mahzenlerden ve gerekse mahzenlerin üstünde yer alan yerleşim birimlerinden, Arkaik, Klasik, Helenistik Roma,Bizans ve Osmanlı dönemlere ait siyah ve kırmızı figür tekniği ile üretilmiş çeşitli çanak çömlek kalıntıları, figürinler, plastik eserler ve özellikle şarap kadehi olan kantharoslar yoğun olarak gün ışığına çıkmıştır. (Bkz. Res.20 21  22 23   )

Ayrıca, hem akropolisteki açmalardan hem de Ainos kentinin diğer kesimlerinde yapılan kazılardan, ait oldukları kentlerin armalarının betimlendiği binlerce amfora kulpunun bulunmuş olması, Enez‘in şarap ve zeytin yağı üreten bir merkez olduğunun ve deniz aşırı kentlerle ticarete dayalı güçlü bir bağı bulunduğunu kanıtlamaktadır. Ainos’un, bunların yanı sıra, tahıl, tuz ve özellikle kurutulmuş balık ihraç ettiğini, Eski Çağın yazılı kaynaklarında ve Osmanlı Arşivinde bulunan belgelerde zikredilmektedir.

1 NUMARALI ŞAPEL

Kalenin kuzey batısında Theotokos Chrysopege adıyla bir şapel yer almaktadır. 7 x 10.50 m ölçülerinde olan şapelin kuzey duvarının büyük bir kısmı halen ayaktadır. Yazılı kaynaklar şapelin 1422 yılında inşa edildiği anlaşılmaktadır. Tek apsis ve neften oluşan şapelin zemini dikdörtgen biçimli kalker taşlarla döşenmiş olup zemininde mezarlar bulunmaktadır.

2 NUMARALI ŞAPEL (Hagios Gregorios Neokaiserias Şapeli)

Kalenin orta yerinde halen kullanılan özel mülkiyetli evlerin kuzeyinde yer almaktadır. Bugünkü toprak seviyesinin 1.5 m altında bulunan şapel tek apsislidir. 12.yüzyılda inşa edilmiştir. Aynı yüzyılda batı tarafına bir oda ilave edilerek büyütülmüştür. Duvarlarınnda aynı dönemin taşra sanatını yansıtan freskler yer almaktadır. Apsisli odanın tabanı mermer levhalarla, ilave dilen odanın tabanı ise pişmiş toprak levhalar ile kaplanmıştır. Şapelin içinde, olasılıkla yaptıranlara ait üç adet lahit yer almaktadır. Şapelin kuzeyinde büyük bir avlu vbe bunun kuzeyinde doğu-batı yönde uzanan bir sokak yer almaktadır. Her iki mekan mermer kaplamalıdır. (Bkz. Resim 24)