Taşaltı Nekropolisi

Taşaltı Nekropolisi

Enez kenti girişinin solunda, Taşaltı adıyla bilinen yükseltinin yamacında yer almaktadır. Nekropolisin ön safında anıtsal mezarlar, kaideli lahitler ve bir kahraman anıtı yer almaktadır. Anıtlar M.Ö.5 ve 4. yüzyıllara ait olmalarına rağmen aralarında yer alan lahitler Geç Helenistik ve Erken Roma dönemlerine aittir. Ön sıradaki bu gömü tabakasının arkasındaki yamaçta Erken Roma ile İlk Hıristiyanlık dönemleri arasındaki zaman dilimine tarihlenen gömü tabakaları yer almaktadır. Mezar ve lahitlerden çok önemli hediyelerin ortaya çıkmıştır

Resim 28: Taşaltı Nekropolünden Lahit ve anıt kalıntıları
Resim 29: Pişmiş Toprak Aphrodit Heykelcikler
Resim 30: Camkoku şişeleri unguentariumlar;Roma Çağı

Taşaltı Nekropolünde gün ışığına çıkan buluntular arasında bir kabartmada olasılıkla yaşamı süresince Ainos’a önemli yararları olan bir subayın betimi yer almaktadır. Yüksek kabartma olarak işlenmiş stelde, kline üzerinde LUCIUS FABRİCUS adında bir subay uzanmakta, baş ucunda eşi FABRICIA MAXSİMA oturmaktadır. Alttaki köşelerde hizmetkarlar, ortada üzerinde meyve tabağı bulunan masa, arka planda at başı, ağaca sarılı yılan, kalkan, miğfer ve afyon çiçeği bulunmaktadır. MÖ 1.yüzyıla aittir.(Resim 31 )