Roma Villası

Roma Villası

Ainos kazılarının önemli bir bölümünü oluşturan Roma Dönemi Villası, Gazi Ömer Bey Mahallesi’nde bugünkü kaymakamlık lojmanının karşısındaki bahçede yer almaktadır. Evler arasında özel mülkiyetli beş ayrı parsele yayılmış durumda bulunan villanın yalnızca kamulaştırılan parsellerdeki bölümü çalışılarak orta avlunun bir bölümü, bir oda, mutfak ve banyosu gün ışığına çıkartılmıştır. Villanın diğer birimlerinin yayıldığı alanların kamulaştırılamamış olmaları ve üzerinde yer alan binalar nedeniyle açığa çıkartılamamıştır. Bundan dolayı villanın planına ilişkin bilgiler eksik kalmasına rağmen buradan ele geçen buluntular villaya ait önemli bilgiler sunmaktadır.

Avluda, ortaya çıkartılan mozaik döşemenin mevcut uzunluğu 6.00 m genişliği ise 1.85 m dir. Bu mozaiğin iki kenarı yalnızca beyaz teseralardan küp biçimli taşçıklar) oluşan bant şeklinde geniş bordürlerle sınırlanmıştır. Bordürlerin içinde beyaz ve siyah renk teseralarla itinalı işlenmiş menderes motifli bantlar yer almaktadır. Bunların arasındaki geniş alanda ise, dört yapraktan oluşan dairesel motiflere yer verilmiştir.

Salon, villanın kuzey bölümünde 2.50 x 4.00 m ölçülerinde zemini figürler ve geometrik desenlerden oluşan çok renkli taşçıklarla döşenmiştir. Mozaik döşemenin yapımında kullanılan taş çeşidi, kompozisyonun tasarımı ve ince işçilik, buranın önemli bir villa olduğunu gösteriyor. Kompozisyonun odak noktasını üç figürden oluşan bir pano ve bunun çevresinde ayrı ayrı çerçevelerin içine yerleştirilmiş geometrik betimlemeli panolar yer alıyor. Bu ana betimlemenin etrafını 40 cm genişliğinde beyaz renk taşlardan yapılmış geniş bir bordür çevrelemektedir. (Resim 25)

Mozaiğin merkezini oluşturan bu kompozisyonun yan kenarlarında dikdörtgen biçimli birer, köşelerde ise kare biçimli yine birer pano olmak üzere etrafına sekiz pano yerleştirilmiştir. Yanlarda bulunan dikdörtgen panoların ortalarına baklava dilimi ve ortasına dört yapraklı yonca benzeri birer rozet yerleştirilmiştir. Baklava diliminin sivri köşelerine pelte (deri kaplı küçük kalkan) yerleştirilerek boşluklar doldurulmuştur. Bu betimler figürlü kompozisyonun etrafında yer alan dikdörtgen şekilli bütün panolarda tekrarlanmıştır. Figürlü panonun köşelerinde yer alan kare biçimli panolar hasır örgüsü biçiminde yapılarak kompozisyona ayrı bir güzellik katılmıştır. Panoların dışını, üzerinde spiral biçimli dalga motifinin yer aldığı dar bir bant çevrelemektedir.

Mozaikli taban üzerinde mimari kalıntıların yanı sıra bronzdan Nike, Serapis, giyimli kadın heykelciği ile çeşitli küçük buluntular ve sikkeler de ele geçmiştir.(Resim 26)